(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

  

Mystica

Een gesprek met mij brengt je bij de Magie van de ziel.


Wil je meer weten over je ziel en de inhoud ervan. Ben je opzoek naar dat waar geen woorden voor zijn maar waarvan je voelt dat het er is. Hoe turbulent, pijnlijk en verstoort je leven er ook uitziet, het zijn allemaal signalen voor de zin van jouw leven.

Het is mij gegeven en opgedragen inzicht te brengen in het verhaal van de ziel en de zin van de weg die de mens daarvoor aflegt. De ziel verlangt ernaar dat elke mens vanuit bewustzijn op weg gaat te worden wie hij werkelijk is: 'Onschuld, licht en liefde'.


Kunsttrajecten

Coaching

Bij aanvang van mijn leven heb ik gesolliciteerd voor een leven in onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid.  

Ik ben na een turbulente opleiding van vele jaren aangenomen.


Mystica.


Een Mystica is in haar leven niet gespaard gebleven van misbruik, onrecht, veroordeling, miskenning en in veel omstandigheden van het verbannen zijn. Ze heeft alle aspecten van liefdeloosheid ervaren.

Niettegenstaande deze zware beschuldigingen en veroordelingen heeft ze het pad van de onvoorwaardelijke liefde niet verlaten. Ze heeft nooit het geloof in haar potentie om het goede zichtbaar te maken opgegeven. Ze verliest de moed niet en blijft hopen dat elk mens zichzelf in staat acht om op zoek te gaan naar zijn onschuld en zijn liefde. Zij blijft met medeleven, mededogen en een onvoorwaardelijke liefde in het leven staan daarnaar te handelen. Daarnaast draagt ze voor alles waar ze kennis en weet van heeft haar verantwoordelijkheid. Haar dienstbaarheid aan het grote geheel staat in haar handelen vooraan. 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.'


Een kunsttraject: 'de ziel zichtbaar gemaakt'


In een kunst-traject wordt de weg die je tot nu hebt afgelegd zichtbaar gemaakt. In de veelzijdigheid van mogelijkheden die het schilderen op doek heeft, toon je aan jezelf je leven. Meestal is een leven belicht vanuit hoeken waar donkerte de overhand heeft gekregen.

Door het anders belichten van je leven – je schilderij - wordt het mogelijk je leven binnen de grote context van leven te zien en te begrijpen. In het bewust worden van hoe de opbouw van je leven tot stand is gekomen en waar het je brengt, wordt het mogelijk eerlijk naar jezelf te kijken en de veranderingen in je denken over jezelf door te voeren waardoor je wordt wie je echt bent.


Dit traject wordt aangeboden in een reeks van drie maal drie uur verspreid over drie weken. Bij interesse kan u zich nu reeds aanmelden. Data worden zo snel mogelijk ingepland.


www.lutghart.be - lutghart@lutghart.be  -  0478/52 41 83